ABYZ, s.r.o. - kompletní služby ve stavebnictví

nezávislost | důvěryhodnost | spolehlivost | profesionalita

1

Aktuálně

Ve spolupráci s web divizí společnosti Diestra consulting CZ, s.r.o. jsme v těchto dnech spustili naši novou web prezentaci.

 

Podporujeme


ABYZ, s.r.o. je moderní společností.

Hlavní činností společnosti


Jsme českou společností zaměřenou na inženýrskou činnost ve stavebnictví a řešení dodávek bezpečnostních, informačních a komunikačních technologií do všech typů realizovaných objektů.  Snažíme se investorům z komerční, privátní i veřejné sféry nabídnout co nejširší spektrum služeb související s přípravou a výstavbou staveb. Nebojíme se říci, že naše standardy převyšují současný trend požadavků na výstavbu a s ní spojené služby. Cílem je, aby jméno společnosti ABYZ, s.r.o. bylo vždy spojováno s kvalitou, odborností a spokojeností investorů.

Nástroje používané k dosažení hospodářských výsledků

Základem dosažení úspěchu je především dobře stanovená firemní strategie a fungující procesy integrovaného systému řízení. Náš úspěch je založen zejména na seriozní cenové politice a vysokém pracovním nasazení a profesionálním přístupu. K našim prioritám patří vytváření kvalifikované a odborné schopnosti k důslednému plnění požadavků investorů.

Kam směřujeme

Naším cílem je stálý a udržitelný firemní rozvoj, založený na dobře stanovené koncepci. Naplňovat strategii  je  nejen posilování své pozice, ale také zvyšování  celkové konkurenceschopnosti. Věříme, že i nadále budeme dosahovat pozitivních výsledků a trend dynamického rozvoje.


Naše preference a kultura podnikání

Naše základní hodnoty vycházejí z definice  kým jsme, čím se zabýváme a jak dosahujeme výsledků. Popisují naši kulturu podnikání  a určují náš závazek dostát nejvyšším zásadám osobního i profesního chování.


> Management společnosti jde vždy příkladem  – ať zastáváme jakoukoliv pozici, jdeme příkladem a chováme se tak, jak to očekáváme od druhých a od klientů.

>  Usilujeme o co nejlepší výsledky v naší práci. Při týmové práci vytváříme pevné a úspěšné pracovní vztahy.

> Zjišťování skutečností a poskytování odborných informací – ověřujeme domněnky, zjišťujeme fakta a posilujeme naši reputaci spolehlivého a objektivního poradce.

> Čestná a otevřená komunikace – sdílíme informace, profesní znalosti a zkušenosti konzistentně a konstruktivně a složité situace řešíme odvážně a otevřeně.

> Společenská angažovanost – jednáme jako odpovědní občané a rozšiřujeme naše dovednosti, zkušenosti a perspektivy prostřednictvím práce pro společnost.

> Respektujeme jednotlivce a nasloucháme argumentům – respektujeme zaměstnance, jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti, osobnost,  a to jako jednotlivce i jako členy týmu.

A především ctíme dodržování morálních a etických zásad a čestnost – snažíme se o dodržování nejvyšších profesních standardů a o poskytování spolehlivého a na dodavatelích důsledně nezávislého poradenství.

Banner